La Junta de Govern aprova la licitació de la redacció del projecte d'urbanització del FEDER de Coma-ruga i del plec tècnic de la rehabilitació de l'edifici del Tabaris

Actualitat

La Junta de Govern aprova la licitació de la redacció del projecte d'urbanització del FEDER de Coma-ruga i del plec tècnic de la rehabilitació de l'edifici del Tabaris
La Junta de Govern aprova la licitació de la redacció del projecte d'urbanització del FEDER de Coma-ruga i del plec tècnic de la rehabilitació de l'edifici del Tabaris

 

 

La Junta de Govern Local d’aquest divendres 21 de desembre ha aprovat la convocatòria de la licitació de la redacció del projecte d’urbanització de recuperació i dinamització de l'espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga, que engloba la Plaça dels Germans Trillas i l’entorn de l’estany, com a elements estratègics de foment de la seva activitat turística i econòmica. En concret, s’han licitat la totalitat dels serveis d’intervenció tècnica que, d’una banda, en relació a la fase de redacció de documents tècnics inclouen l’estudi geotècnic, la redacció de projecte bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i salut en el treball. I de l’altra banda, en la fase d’execució de les obres inclouen la direcció de les obres i la direcció d’execució material de les obres i el control de qualitat de la coordinació de seguretat i salut.

El pressupost base de la licitació és de 42.050,58 € (IVA exclòs), que es financen al 50% entre l’Ajuntament i els fons europeus FEDER.

 

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat avui també l’adjudicació (despesa menor) al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, COAC, per tal que prepari la licitació i faci l’assessorament pel desenvolupament del Concurs d’Idees Arquitectòniques per a la rehabilitació de l’edifici Tabaris.

 

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article