Al Baix Penedès a finals del 2018 hi havien 19.664 pensionistes

Segons Idescat el nombre de pensions contributives a la comarca és de 21.815 i la mitjana de la pensio de 1.068 euros

Actualitat

Al Baix Penedès a finals del 2018 hi havia un total de 19.664 pensionistes una xifra creixent any rere any seguin la tònica que la resta de Catalunya. Si en el 2011 el nombre de pensionistes a la comarca era de 16.146, en el 2014 eren 17.577.

A finals del 2018 al Baix Penedès hi consten un total de 21.815 pensions contributives. Pel que fa de mitjana la pensió contributiva era de 1.068 euros, segons dades facilitades per Idescat.

A Catalunya

Al mes de desembre del 2018, a Catalunya residien 1.498.196 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social; és a dir, el 19,7% de la població. El nombre de pensions era de 1.701.954, xifra que representa que els pensionistes percebien 1,14 pensions de mitjana. L'Idescat presenta per primera vegada, dins de l'Estadística de pensions contributives, dades sobre pensionistes, i publica la sèrie des de l'any 2011.

 

Per grups d'edat, destacava el de pensionistes de 65 a 79 anys (el 51,7% del total), seguit del de 80 anys i més (el 27,1% del total) i del de 50 a 64 anys (el 15 , 5% del total). Per sexe, el nombre de dones perceptores de pensions contributives era més alt que el d'homes (51,1% respecte de 48,9%), però aquesta majoria de dones entre el total de pensionistes era deguda exclusivament als majors de 80 anys , on el 60,7% eren dones, ja que a la resta de grups d'edat hi havia més presència d'homes que de dones.

 

Els pensionistes que percebien 1.000 euros o menys representaven el 52,5% del total; els que percebien entre 1.001 i 2.000 representaven el 34,5% del total; i els que percebien més de 2.000 representaven el 13,0% del total de pensionistes. Des del 2011 els pensionistes que no superaven els 1.000 euros va ser disminuint any rere any, un 3,2% del 2017 al 2018. En canvi els que superaven aquest import va ser augmentant, un 6,3% en el mateix període.

 

L'import brut percebut pels pensionistes en el mes de desembre del 2018 era de 1.145 euros de mitjana; quan es diferencia per sexe s'observa la desigualtat entre homes (1.338 €) i dones (961 €).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article