Club de Tennis Comarruga Atlètic

Aquest diumenge,22 de setembre,3 parellesdel clubparticiparan en el "IIOpen d'TennisSolidari deCubelles".La prova, querecull fonsimaterialesportiuen beneficid'Esport Solidari Internacional(ESI)es disputaen formatde doblesiambpartitsa tempstancat de30minuts.En categoriafemeninajugaranM.ANGELESMiralles-CarmeTosti CarmenBernal-GlòriaRiera.En categoriamasculinajugaranXaviGamero-RogerRaurell.La parelladel clubintegradaper JavierGameroi JonathanJobsonque defensaven eltítolconquistatl'anypassatfinalment noparticiparàper lesió.

Foto de lapresentacióde la provarealitzadaa l'Ajuntamentde Cubellesel passat 13de setembre amb lapresènciade MónicaMiquel,alcaldessade Cubelles,JosepMaldonado,presidentd'ESIide JosepAlmendros, president delCTCubelles,acompanyats de latinenta d'alcalde,M.LluïsaRomero,i del regidord'Esports,NarcísPineda.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article